תקנון 

 1. האתר מהווה פלטפורמה לפרסום שירותי העוסקים בניקיון וכמערכת גבייה עבור העוסקים בניקיון.  

 2. תקנון הינו הסכם משפטי שחל על כל פעולה שנעשתה באתר.  

הגדרות:  

 1. האתר: פלטפורמה לפרסום שירותי ניקיון ומערכת גבייה. כאשר ישנו שימוש במילה "אתר" – הכוונה היא גם לחברה המפעילה את האתר.  

 2. המזמין: פונה לאתר ומטרה להזמין שירות של אדם העוסק בניקיון.  

 3. העוסק בניקיון: עובד עצמאי שאחראי על הוצאת קבלה בגין שירותיו למזמין. 

 4. ניקיון: שירות שניתן על ידי העוסק בניקיון למזמין.  

 5. התשלום או הגבייה: תשלום שנגבה על ידי העוסק בניקיון באמצעות האתר ומועבר אליו.  

 6. העמלה: עמלה בגין פרסום או גביית תשלום  מהעוסק בניקיון. 

מה קלול בניקיון: 

 1. למזמין לקבוע בדיוק מה ייעשה בתהליך הניקוי שהזמנתם. המזמין יכול לציין את רצונות, או להשאיר הורעות לצוות העובדים כדי לוודא שהעובד יעבוד כמו שאתה צריך. הצוות יעבוד בכתובתך במהלך תקופת השירות שרכשת, ויעזוב את הכתובת שלך לאחר תום תקופת השירות 

מה לא קלול בניקיון: 

 1. ניקיון לאחר בנייה, ניקוי החצר, ניקוי אדים, אחסון אשפה או אזורים עם זיהום מוגזם של חיות מחמד, העברת דברים במשקל של יותר מ 12 ק"ג, ריסוס חרקים ומזיקים, הסרת כתמים עמוקים, ניקוי מושבים ושטיחים, ניקוי התקרה ו אזורים לא רגילים הגישה אינה נוחה. הניקיון אינו חל על מקומות ציבוריים או אזורים שאינם כלולים במ"ר שלך מחוץ לאזור בו אתה מקבל שירותים. ניתן גם ליצור הזמנה נפרדת לאזורים כמו אלה הקשורים לאזור משותף או מחוץ לאזור הניקוי 

מי מספק חומרי ניקיון וכלי עבודה: 

 1. חומרי ניקוי וציוד אינם מובאים על ידי הצוות. ציוד וחומרים משומשים שנמצאים בביתכם. 

תנאים: 

 1. לאתר אין אחריות מעבר לסכום שנקבע עבור אותה הזמנה של העוסק בניקיון, וההתקשרות בין העוסק בניקיון לבין המזמין היא התקשרות ישירה. 

 1. מוסכם בין המזמין לאתר כי בין האתר לבין העוסקים בניקיון אין יחסי עובד מעביד ומדובר בהעסקה ישירה של העוסק בניקיון על ידי המזמין.  

 2. המזמין יקבל מהעוסק בניקיון קבלה או ידווח עליו כעל עובד משק בית לרשויות המס וביטוח לאומי.  

 3. עבור העמלה המזמין יקבל חשבונית מס כדין מהאתר או החברה המפעילה את האתר.  

 4. לאתר לא תהא אחריות בגין מעשי גניבה או נזק ככל שיגרם, חלילה, על ידי העוסק בניקיון, והאחריות היא אך ורק בגובה הסכום שנגבה על ידי העוסק בניקיון באמצעות האתר מהמזמין.  

 5. התשלום יבוצע בסליקת כרטיס אשראי מראש בעת עשיית ההזמנה או במזומן בסיום שירות הניקיון בביתו של המזמין.  

 6. במידה והמזמין בוחר לשלם עבור השירות במזומן, עליו למסור פרטי כרטיס אשראי בעת ההזמנה לאבטחת התשלום ולשלם לעוסק בניקיון מיד בסיום השירות. 

הזמנת חבילות . 

 1. יש הנחות להזמנת חבילות. אם הלקוח הזמין חבילת ביקורים וקיבל הנחה עליה אך לא עשה שימוש בכל הביקורים בחבילה, עלות השירותים תחושב מחדש על פי מחירון למספר הביקורים בפועל והסכום הנדרש יחויב מהלקוח. 

תנאי ביטול או שינוי מועד ביצוע שירות . 

 1. במקרה של ביטול הזמנה או שינוי מועד הביצוע, על המזמין להודיע לפחות 24 שעות מראש, הודעת ביטול או שינוי תינתן באותה הדרך שנבחרה לביצוע ההזמנה. במקרה שהביקור מתוכנן ביום הראשון של שבוע העבודה, או ביום הראשון שלאחר חופשתו שאינה יום עבודה , ניתן לבטל  לא  מאוחר מ- 24 שעות לפני תחילת יום שבת או חג שאינו יום עבודה. 

 2. מתן הודעת ביטול פחות מ-24 שעות ועד-12 שעות לפני המועד הקבוע, תחייב את המזמין בתשלום של 120 ש"ח.  

 3. במידה והמזמין נתן הודעת ביטול פחות מ-12 שעות או לא נתן הודעת ביטול כלל או סירב לקבל שירות, או לא נמצא בבית באותה עת – יחוייב עבור מלוא תשלום ההזמנה.  

 1. במקרה ומסיבה כלשהי העוסק בניקיון לא יוכל לספק את השירות, החברה תיתן הודעת ביטול לחברת האשראי ולא תחייב את המזמין עבור ההזמנה.  

 2. במידה והמזמין יבקש להזמין שעות שירותי ניקיון נוספות מעבר לאלה שהוזמנו, עליו ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות של האתר ולתאם שירות נוסף.  

 3. מועד הגעת העוסק בניקיון הינו בין השעות 07:00-08:30 בבוקר להזמנת בוקר, או בין השעות 12:00-14:00 להזמנת צהריים.  

 4. מוסכם כי למזמין אסור להזמין את העוסק בניקיון באופן ישיר לפעמים הבאות, פיצוי מוסכם בגין הפרת תנאי זה הינו 15,000 ש"ח.  

 5. תקנון זה הינו קניין רוחני של האתר, העתקתו או שימוש בו אסורים ויחייבו את המפר בפיצוי מוסכם של 20,000 ש"ח.